Podaci

Ime i Prezime: Zoran Milovanović
Datum rođenja: 24.04.1971
Adresa: Rade Radića 168, Vrbanja
Email: zoran.milovanovic1@blic.net
Phone: + 387 /0/ 65 516 971
logo Milovanovic

Statistika

Veliki servis 98%
Servis menjača 72%
Servis kočnica 68%
AS-Milovanović 2017 Autoservis by izrada internet stranica